Nettsiden er veldig nede.
Henvendelser til: mamen alfakrøll gronli.net
Eller på telefon 907 32 471.